«Τα Παιχνίδια του Φωτός στα Glass Collage» στη ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ