Η Εθνική Ασφαλιστική χορηγός στο συνέδριο του Economist