ΝΝ Future Matters: Εννέα Έλληνες φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών για το 2019 -2020