«Στο ρυθμό της Εθνικής Ασφαλιστικής» Βραδιά Βραβεύσεων 2019