Επίσκεψη του Mike Abrashoff στα γραφεία της Eurolife ERB