Σημαντική και ποιοτική για την Κύπρο η επένδυση της CNP ASSURANCES