Οι Συνεργάτες της INTERAMERICAN στο Συνέδριο του MDRT, σε επαφή με την προηγμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία