Ο Κανονισμός Πωλήσεων της ERGO ενισχύει τα εισοδήματα των Συνεργατών της