Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN