Υπεύθυνη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και δεσμεύσεις από την INTERAMERICAN