Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος: Ο κλάδος στο πλευρό της νέας γενιάς