Συνεργασία Accredited Insurance Europe Ltd και ARAG SE στον κλάδο της Νομικής Προστασίας