Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΠΣΣΑΣ-GAMA Hellas: Holistic Leadership – Ολιστική Ηγεσία