Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΑΕΑΠΑΕ και της GROUPAMA ASSET MANAGEMENT