Διάκριση για τη Eurolife ERB στα Education Leaders Awards 2019