ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική – Ο κ. Εμμανουήλ Φουντουλάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων