Συνέδριο Δικτύου Πωλήσεων ΝΝ Ηellas 2019: «H Πώληση είναι τέχνη»