Δήλωση του Προέδρου του Ε.Ε.Α. κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου : «Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι και η ασφάλεια»