Νέο Γραφείο Πωλήσεων Αποκλειστικής Συνεργασίας της Allianz στην Κομοτηνή