22 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων για την INTERAMERICAN, κατά το 2018