Εκπαιδευτικό Συνέδριο “Holistic Leadership – Ολιστική Ηγεσία” από τον ΠΣΣΑΣ