Δήλωση του Προέδρου του Ε.Ε.Α. κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου για την ρύθμιση των 120 δόσεων