Αναβάθμιση των προοπτικών της ACHMEA, μητρικής της INTERAMERICAN, σε σταθερές από τη Standard & Poor’s