Αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη το 2018