Αιμοδοσία από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών INTERLIFE