Η NN Hellas συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων μέσα από το πρόγραμμα “Leaders for a Day”