Η Ιστορία για την INTERAMERICAN «γράφεται από το Μέλλον»