Η ολιστική προσέγγιση της υγείας από την INTERAMERICAN