Ετήσια Συνάντηση Συνεργατών Βορείου Ελλάδος – Η επόμενη μέρα της BROKERS UNION!