Συνεργασία INTERAMERICAN και Resolute για υπηρεσίες στη διαχείριση ζημιών και αποζημιώσεων