ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική
Κατέβαλε αποζημιώσεις 27 εκατ. ευρώ για το 2018