Ο όμιλος ARAG εξαγοράζει την DAS στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και συνεχίζει τη διεθνή πορεία της επέκτασης του