112,9 εκατ. ευρώ από την INTERAMERICAN σε αποζημιώσεις και πληρωμές, κατά το πρώτο εξάμηνο