1.629 ζημιές δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (από 9– 7.10.2021)