Ζητείται Επιθεωρητής Ανάπτυξης Πωλήσεων

interascoINTERASCO Aσφαλιστική Εταιρεία

Η Ασφαλιστική Εταιρία Interasco στα πλαίσια ανάπτυξης αναζητά έμπειρο στέλεχος με σκοπό την πλήρωση της θέσης του Επιθεωρητή Ανάπτυξης Πωλήσεων στην Β. Ελλάδα με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Επιθυμητά προσόντα/ εμπειρία:
Επαγγελματική εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση
Ικανότητα εκτέλεσης και διαχείρισης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης παραγωγής σε υγιείς βάσεις, σύμφωνα με το business plan της Εταιρείας
Καλή γνώση MS Office
Προφίλ υποψηφίου:
Αναλυτική σκέψη & Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων & επίτευξης στόχων
Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
Η Εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Θα μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail :  sales@interasco.gr ή  career@interasco.gr

 
 

Share This Post