Υγιής δύναμη η Generali στην ελληνική ασφαλιστική αγορά