Βράβευση της Designia Insurance Brokers από την ERGO Ασφαλιστική