Το Ασφαλιστικό Συγκρότημα Χαραλάμπη & η NGU του ‘Αγγελου Τσαουρδά ενώνουν δυνάμεις