Θετική η επίδραση του Μετασχηματισμού της INTERAMERICAN και της ισορροπημένης διανομής από τα δίκτυα στις ασφαλιστικές εργασίες