Ταξίδι Πωλήσεων – Μόναχο 2022: Το ταξίδι των διακριθέντων συνεργατών της ‘’NP Ασφαλιστική’’