Ταχύρρυθμο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ