Συνεταιριστική Ασφαλιστική: Άμεση αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές