Συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον ΣΕΜΑ