ΣYEA: Τελικά αποτελέσματα των εκλογών του συλλόγου για το 2021