Στρατηγική Συνεργασία Ευρωπαϊκή Πίστη & ΙΑΣΩ: Ασφάλιση 6 μηνών, χωρίς κόστος, στα νεογέννητα με το πρόγραμμα Baby Health Plus