Στις 17:00 η παρουσίαση μελέτης Ε.Ε.Α. – ΠΑΠΕΙ για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον ρόλο της τεχνλογίας – LIVESTREAMING