ΣΕΜΑ: Καλωσορίζει τη νέα διοίκηση και το νέο μέτοχο της Εθνικής Ασφαλιστικής