Σ.Υ.Α.Ε.: Ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής για της εκλογές