ΠΣΣΑΣ: Αλλαγή ονόματος σε ΕΣΑΠΕ με τη διαδικτυακή εκδήλωση «το όνομα αλλάζει – ο ρόλος μας ΟΧΙ»