Ψηφιακή Έκθεση «Σεισμός στο Μουσείο» – Ημερίδα για το κοινό